چاپ خبر
جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۸
آب تنی در دریاچه ارومیه ؛ ساحل زیبای گورچین قلعه ؛ کاظم خان داشی
آب تنی در دریاچه ارومیه ؛ ساحل زیبای گورچین قلعه ؛ کاظم خان داشی  .......... هزینه تور هر نفر 135.000 تومان  حداقل چهار نفر
آب تنی در دریاچه ارومیه ؛ ساحل زیبای گورچین قلعه ؛ کاظم خان داشی ............ هزینه تور هر نفر 135.000 تومان حداقل چهار نفر
انتهای پیام/.